Naše projekty

DAN Europe se věnuje širokému spektru zdravotního výzkumu a zabývá se nejrůznějšími aspekty potápění.

Následující seznam obsahuje pouze několik příkladů našich výzkumných projektů:

 • Shromažďování a analýza dat souvisejících s kolujícími plynovými bublinkami
 • Otázka dekomprese: Jak stanovit nejlepší profil vzestupu na hladinu
 • Zkoumání příčin nevysvětlených potápěčských nehod
 • Stres při rekreačním potápění
 • PFO (otvor v mezisíňovém septu) a riziko DCI (dekompresního onemocnění)
 • Astma, cukrovka a potápění
 • Fyziologie a patofyziologie při zadržování dechu u dospělých a dětí
 • Hypotermie potápění
 • Bolesti hlavy a potápění
 • Potápění a krevní změny
 • Cestování letadlem po potápění
 • Fyziologie potápění s rebreatherem
 • Dekompresní stres, endoteliální kmenové buňky a krevní buňky
 • Biomarkery stresu z předčasné dekomprese
 • Normobarický kyslík a jeho účinek na krev při první pomoci v případě DCI